Kleinschalig wonen in Monnickendam

Bron: Tekst:  Ons Streekblad 67e jaargang nr 4- 28 januari 2016

 

Nieuwe woongroep geopend voor dementerende ouderen in Monnickendam

Verpleeg- en verzorgingshuis Evean Swaensborch Monnickendam heeft woensdag 20 januari 2016 een woongroep voor ouderen met dementie geopend. In deze kleinschalige woonvoorziening is ruimte voor tien ouderen die vanwege hun ziekte niet meer thuis kunnen wonen. De bewoners hebben elk een eigen appartement maar delen met elkaar een huishouden.

De officiële opening van de woongroep werd verricht door Jacob Kes. Onder het toeziend oog van veertig genodigden onthulde de wethouder van zorg en welzijn een plaquette en knipte een lint door. Kes: “Ik ben blij dat Evean op deze manier opvang aan dementerende ouderen biedt. Swaensborch vervulteen belangrijke rol voor Monnickendam en omgeving.” De Swaensborch-cliëntenraad beaamde dit. Ook zij staan positief tegenover deze ontwikkeling en vorm van zorg. Tijdens een korte inleiding vertelden zij over hoe het kleinschalig wonen tot stand is gekomen. Frank Dekens, zorgmanager van Swaensborch, vertelde trots te zijn op de inspanningen van alle betrokkenen. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat de woongroep een ‘echt thuis’ is voor de bewoners. Dekens: “Het thema van de nieuwe woongroep is ‘ water en visserij. ‘ In de gang hangen mooie foto’s van bijvoorbeeld de vuurtoren van Marken. In maart wordt de tweede woongroep geopend met het thema ‘landelijk’. In juni opent de derde en laatste woongroep met het thema ‘klassiek’ “. Theater Veder zorgde voor een vrolijke noot tijdens de opening. Deze stichting ontwikkelde een methode om contact te maken met ouderen met geheugenproblemen. Tijdens een huiskamervoorstelling creëerden de acteurs middels muziek een prettige en herkenbare sfeer.

Thuis bij Evean

Swaensborch is één van de zeven Evean-huizen die meedoet aan het project ‘thuis bij Evean’. Dit project wordt gezien als één van de koplopers van het programma ‘Waardigheid en Trots’ van staatssecretaris van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Evean wil bewoners zich thuis laten voelen. Dat doet zij onder meer door samen met de bewoners en familie te kijken hoe ze van iemands woning of omgeving meer een ‘thuis’ kunnen maken. Een persoonlijke en nieuwe vorm van zorg. Kleinschalig wonen combineert zorg en een vertrouwd gevoel met een huiselijke woonomgeving voor dementerende ouderen die niet meer thuis kunnen wonen. In een veilige omgeving vormen de bewoners een kleine woongroep. Dat wordt ook wel een gezamenlijk huishouden of wooneenheid genoemd. Er is alle ruimte voor de dagindeling die de bewoner gewend is. Graag vroeg of juist laat naar bed? De zorgmedewerkers houden rekening met een ieders gewoontes. Zo wordt een huiselijke sfeer en omgeving gecreëerd waarin elke bewoner zich prettig kan voelen.

Op www.evean.nl/kleinschaligwonen is meer informatie over kleinschalig wonen te vinden. Op www.rodi.nl/Waterland/Waterland/Nieuws zijn meer foto’s te vinden van de opening.

 

Lees verder