Ouderen staan er niet alleen voor


Logo Stichting Monnickendam DEf

 

 

 

 

Ouderen staan er niet alleen voor

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Er zijn veel organisaties die dat ondersteunen. Vera Karlas, praktijkondersteuner ouderenzorg, vervult daarbij een spilfunctie. Ouderen staan er niet alleen voor.

‘Monnickendam heeft relatief veel vitale ouderen. Misschien komt het omdat mensen hier veel bewegen.’ zegt Vera Karlas, praktijkondersteuner ouderenzorg. ‘Ik ken veel ouderen die het heel normaal vinden om voor een boodschap even naar Purmerend fietsen.’

Medewerker2Vera is de spin in het web rond de ouderenzorg. Nu ouderen steeds langer thuis wonen, is het van belang dat de zorg goed geregeld wordt. Verschillende instanties bekommeren zich om deze groep, maar zij moeten dan wel weten wie er hulp nodig heeft. Vaak is de huisarts de eerste die ziet dat iemand het niet meer alleen redt. Vera hoort dat onmiddellijk en gaat op huisbezoek. Soms gebeurt dat ook op verzoek van de kinderen of de buren. Vera: ‘neem bijvoorbeeld een echtpaar waar de vrouw dementerend is. De man redt het dan om voor haar te zorgen totdat hij zelf ook wat gaat mankeren. Dat is dan een moment waarop ik in actie kom.’ Bij een huisbezoek kijkt Vera hoe de situatie is. Wie doet de boodschappen en kookt? Hoe is het sociale netwerk van familie, buren en kennissen? Wordt het huis nog goed bijgehouden? Kunnen ze zich nog goed redden in huis? Komen ze nog buiten? Het grote voordeel is dat Vera intensief met de huisartsen samenwerkt. Ze is dus goed op de hoogte van de medische situatie en hoe die zich waarschijnlijk gaat ontwikkelen. Verder kent de huisarts de gezinssituatie al jaren en dus vaak ook de kinderen.

Thuiszorg, wmo-loket, welzijnsconsulenten, dementiedeskundigen, ergo- en fysiotherapeuten: allemaal kunnen ze ingeschakeld worden om het leven van ouderen te veraangenamen. Vera maakt een inventarisatie van wat op dat moment nodig is. ‘Laatst heb ik voor iemand een ergotherapeut ingeschakeld. Die heeft bijvoorbeeld voor een trippelstoel gezorgd, een soort rolstoel die je in huis kunt gebruiken. Daarmee kun je op eigen kracht weer heel veel kleine huishoudelijke taken doen, zoals de afwas. Een klein hulpmiddel dat mensen enorm kan helpen.’ In het thuiszorgoverleg waar alle betrokken organisaties aanwezig zijn, worden mensen besproken die hulp nodig hebben. Hier wordt bekeken wat iemand nodig heeft, bijvoorbeeld enkele dagdelen naar de dagbesteding om de partner te ontlasten. Of tijdelijke opvang op de KDO (kortdurende opvang) van Swaensborch als een partner tijdelijk uitvalt. Het kan zijn dat opname in het verpleeghuis uiteindelijk onvermijdelijk wordt. Dan vervalt de rol van Vera en van de huisarts. Het verpleeghuis en de verpleeghuisarts nemen de zorg dan over.

Gezond oud worden

Voor ouderen gelden natuurlijk dezelfde gezondheidsadviezen als voor jongere mensen. Blijven bewegen, gezond eten, niet roken. De adviezen zijn soms wel wat moeilijker uit te voeren. Neem een hond, zeggen artsen wel eens. Dan moet je verplicht naar buiten en je spreekt nog eens iemand. Sociale contacten onderhouden, is voor ouderen moeilijker maar wel noodzakelijk. Voor gezondheid en welbevinden is het van belang om de kennissenkring op peil te houden. Hersenen houd je in goede conditie door ze intensief te blijven gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door te lezen, maar ook door het maken van puzzels of cryptogrammen.

gezond-oud-wordenSwaensborch

De tijden zijn veranderd. Enkele decennia geleden verhuisden ouderen naar Swaensborch terwijl ze nog midden in het leven stonden. Ze reden nog auto en konden alles nog. Dat is niet meer. Om voor een plek in het verzorgingshuis in aanmerking te komen, moet het CIZ ( Centrum Indicatiestelling Zorg) een indicatie ZZP 4 geven. ZZP staat voor zorgzwaartepakket. ZZP 4 betekent dat er behoorlijk zware zorg nodig is. Swaensborch is in de zorgverlening ook erg veranderd en niet meer zo hoe het een aantal jaren geleden was. In het huis wordt zowel verzorgingshuiszorg als verpleeghuiszorg gegeven. Er is in de afgelopen jaren flink verbouwd om aan de eisen van de huidige tijd te voldoen. Zo zijn er drie woongroepen met in totaal tien appartementen voor ouderen met dementie gerealiseerd. Zij hebben een vast team van medewerkers die de ouderen en hun familie goed kennen. Ook is er een afdeling kortdurende zorg.

mantelzorg