Slikt u nog wel de juiste medicijnen? 

 

 

Slikt u nog wel de juiste medicijnen?

Een behoorlijk aantal ouderen slikt meer dan vijf verschillende soorten medicijnen. In de loop van de jaren komen er vaak steeds meer bij. Het is goed om eens een keer een medicijnbeoordeling aan te vragen, vinden de apothekers.

Veel mensen slikken bijna gedachteloos iedere dag een hele reeks pillen. U kent ze wel, de pillendozen die op de ontbijttafel staan. Ongeveer 25 procent van 65- tot 70 jarigen, 33 procent van de 70- tot 75 jarigen en 45 procent van de 75 plussers neemt bijvoorbeeld meer dan vijf geneesmiddelen per dag. Lang niet altijd doen ze dat op de juiste manier. Verkeerde gewoontes sluipen er gemakkelijk in. Of mensen nemen problemen met het gebruik voor lief, omdat ze denken dat het niet anders kan. Soms hebben verschillende artsen de medicijnen voorgeschreven en is het goed om nog eens uitvoerig naar de combinatie van geneesmiddelen te kijken. Voldoet de behandeling nog aan de laatste inzichten? Of kunnen er geneesmiddelen gestopt of juist toegevoegd worden? Deze vragen worden uitvoerig besproken tijdens een medicatiebeoordeling. Volgens de Waterlandse apothekers Marlou van Gils en Ben Kruissel is het aan te raden om af en toe zo’n medicatiebeoordeling uit te voeren. Dat vinden ook bijna alle zorgverzekeraars. Toch melden nog weinig mensen zich hier daadwerkelijk voor aan.

Gevoeliger

Naarmate mensen ouder worden, kan het lichaam ook gevoeliger worden voor medicijnen. Medicijnen die in het verleden probleemloos genomen konden worden, zijn nu minder aan te raden. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat de nieren op hogere leeftijd soms minder goed gaan werken. Daarnaast zijn ouderen gevoeliger voor maagbloedingen.

Marlou van Gils: ‘neem bloedverdunners. Veel mensen

slikken die al jaren. Maar bij ouderen verhogen bloedverdunners de kans op maagbloedingen. Dan is het verstandig om daar een maagbeschermer aan toe te voegen.’ Ben Kruissel vult aan: ‘Een ander voorbeeld is dat bij sommige geneesmiddelen de kans op vallen toeneemt, bijvoorbeeld bij slaapmiddelen of geneesmiddelen voor je darmen. Vallen is voor ouderen nog eens extra vervelend, omdat de kans op botbreuken groter is en breuken ook minder snel genezen. Soms blijken deze geneesmiddelen niet meer noodzakelijk te zijn of kan de dosering verlaagd worden, waardoor het valrisico verlaagd wordt.’

Sommige patiënten komen sowieso in aanmerking voor medicatiebeoordeling. Dat zijn ouderen boven de 75 jaar die een slechte nierfunctie hebben en permanent meer dan zeven geneesmiddelen slikken. De beoordeling vindt overigens alleen plaats met toestemming van de patiënt. De patiënt wordt gebeld door de apotheker of een arts die een aantal vragen stelt. Het gaat daarbij niet zozeer om de veiligheid van de medicijnen, want dat houdt de apotheek altijd wel in de gaten. Het is eerder de vraag of alles nog wel nodig is, maar ook of patiënten de medicijnen juist gebruiken. Met toestemming van de patiënt gaat de apotheker in overleg met de huisarts. Eventueel worden er nog metingen uitgevoerd. Hoe zit het bijvoorbeeld met de nierfunctie, de bloeddruk, de glucosespiegel? Uiteindelijk komen patiënt, huisarts en apotheker samen tot een optimale combinatie van medicijnen met zo min mogelijk bijwerkingen.

Zorgverzekeraars

Ook zorgverzekeraars vinden medicatiebeoordelingen belangrijk. Bij veel verzekeraars valt het zelfs buiten het eigen risico en wordt het dus direct vergoed. Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea, Menzis, Multizorg of Zorg en Zekerheid, dan wordt een medicatiebeoordeling volledig vergoed. CZ en VGZ vergoeden het ook, maar pas wanneer het eigen risico van dat jaar is betaald.

Medicijnrol

Tijdens een medicatiebeoordeling kan ook de medicijnrol ter sprake komen.

Misschien heeft u ze wel ooit gezien: de handige medicijnrol waarbij de dosering per dag en innametijdstip in een zakje is verpakt. Niet meer zelf een doos vullen, niet meer nadenken welke pil wanneer moet. Toch is de medicijnrol ofwel baxterrol niet voor iedereen beschikbaar. Hij is namelijk veel duurder dan normale medicijn verstrekking. De medicijnrol wordt dus alleen vergoed wanneer er een goede reden voor is: een patiënt moet niet meer zelf in staat zijn om medicijnen goed uit elkaar te houden en goed in te nemen.

Oproep

Wilt u ook weten of u nog wel de juiste medicijnen slikt? Denkt u ook wel eens: dat kan misschien beter? Bij een medicatiebeoordeling bekijken apotheker en huisarts dat namelijk samen met u. Aarzel dus niet om u aan te melden voor een medicatiebeoordeling. U kunt zich aanmelden via Apotheek Monnickendam info@apotheek-Monnickendam.nl of 0299-653644