Triage in de huisartsenpraktijk


Logo Stichting Monnickendam DEf

Triage in de huisartsenpraktijk

Goede intake zorgt voor snelle hulp

De huisartsenpraktijken proberen zo efficiënt mogelijk te werken, zodat patiënten snel bij de juiste persoon terecht komen en snel de juiste onderzoeken krijgen. Daarvoor dient de triage, een goede beoordeling van de klacht door de assistente.

Wat moeten die assistenten toch veel van me weten? Dat zal iedere patiënt wel eens gedacht hebben bij het maken van een afspraak met de huisarts. De rol van de assistenten is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Door middel van vragen bekijken ze wat de ernst is van een klacht en hoeveel spoed een afspraak heeft. Zij beoordelen bij wie de patiënt het best terecht kan en op welk moment welk onderzoek gedaan moet worden. Assistenten hebben daarvoor een opleiding gevolgd en ze werken met een handboek waarin de belangrijkste klachten en hun meest alarmerende symptomen zijn opgenomen. Niet dat je ze hoort bladeren aan de telefoon. Ze hebben allemaal zoveel ervaring dat ze meestal de juiste vragen uit hun hoofd kennen.

Kunt u uw mond opendoen, is zo’n vraag. Keelpijn lijkt bijvoorbeeld een heel onschuldige klacht. En dat is het in 99 procent van de gevallen ook. Maar als een patiënt zijn mond niet goed open kan doen, kan er sprake zijn van een keelabces. Het is dan belangrijk dat de patiënt met spoed langskomt.

Komt iemand voor een hart- en vaatcheck dan is het verstandig om eerst bloedonderzoek te doen. Zo hoeft de patiënt niet drie keer terug te komen. En de huisarts heeft alle uitslagen bij de hand op het moment dat hij de patiënt ziet. Bloeddruk meten, gebeurt op het assistentenspreekuur, een verdacht plekje op de huid laten zien, kan op het huidenspreekuur. Hier heeft men ook meteen tijd om het plekje zo nodig te verwijderen. Daarvoor is een consult bij de huisarts namelijk vaak te kort.

Assistenten denken mee met de patiënt. Vroeger kwam iedereen met alle vragen op het spreekuur van de huisarts. Nu worden eenvoudige vragen vaak door de assistenten afgehandeld. En als ze niet helemaal zeker zijn van hun zaak, overleggen ze met de huisarts en bellen terug.

Natuurlijk zijn er altijd mensen die niet willen zeggen waarom ze een afspraak willen maken. Omdat de klachten gevoelig liggen bijvoorbeeld. Ook dat mag. Alleen kan de assistente dan niet beoordelen of het om een spoedgeval gaat.

stichtingmonnickendam10Achter de telefoon

‘U belt met de praktijk van dokter…. Indien u belt voor een levensbedreigende situatie toets dan nu een 1.’ Menige Monnickendammer kent de tekst van het bandje uit zijn hoofd. Met name op maandagochtend komt hij nogal eens langs als je in de wacht staat. Maandagochtend is het topdrukte op de praktijken van de HOED. Geen haast, bel dan niet op maandagochtend, is dan ook het advies aan patiënten. Tussen elf en twaalf uur is het veel rustiger in de praktijken.

Iedere huisartsenpraktijk heeft twee assistentes die om beurten werken. Op maandag is er een extra assistente aanwezig die voor alle praktijken werkt. En er wordt gewerkt aan een telefoonsysteem waarbij de wachttijd zichtbaar is. Loopt die te hoog op, dan kan er extra mankracht ingezet worden. ‘Bedankt voor het wachten’: de assistente die de telefoon aanneemt klinkt niet alsof u al nummer 35 bent die ochtend. De assistente stelt vragen en voert uw geboortedatum in om te kijken wat uw medische geschiedenis is. Ook dat is nodig voor een juiste afspraak. Het nadeel van de uitgebreide triage is dat het telefoongesprek relatief veel tijd kost. Maar die tijd wordt op een ander moment terugverdiend. Onze nieuwe telefooncentrale krijgt de mogelijkheid om de wachttijden aan de telefoon op een scherm te projecteren. We hopen daarmee er meer grip op te krijgen.

Niet aan de balie

Triage, de beoordeling van een klacht door de assistente, kan niet goed aan de balie. De rij is vaak te lang en anderen luisteren mee met jouw medische probleem. Zelfs met een spoedgeval als een wond of pijn op de borst is het verstandig om te bellen (meteen 1 indrukken voor de spoedlijn). De assistente kan dan bepalen of de arts meteen naar de patiënt moet komen (bijvoorbeeld bij pijn op de borst) of er een arts direct naar de praktijk moet komen (soms zijn alle artsen visite rijden) of dat er bijvoorbeeld direct een ambulance gebeld moet worden. Ook bij een spoedafspraak kan de assistente het best bepalen wanneer dat kan, zodat de wachttijden van andere patiënten niet uit de hand lopen. Dus niet binnenlopen, maar bellen!. Ook voor het herhalen van medicijnen.

Hoed