Over ons

Stichting Gezond Monnickendam

De Stichting Gezond Monnickendam is opgericht om de samenwerking tussen aanbieders van gezondheidzorg in de eerste lijn te bevorderen. De stichting is opgericht door de huisartsen in Monnickendam. Zij biedt een platform voor het inbrengen van initiatieven, die gezondheidbevorderend werken.

Naast het bestuur van de stichting, de huisartsen en een onafhankelijk voorzitter, kunnen andere aanbieders zich aanmelden en een formele plek krijgen naast het bestuur. De apotheek Monnickendam, de fysiotherapiepraktijken, de Fysiogroep en de Ooster Ee, hebben reeds gebruikgemaakt van die mogelijkheid.
De stichting heeft de mogelijkheid projecten financieel te faciliteren. Voorbeelden daarvan de projecten “ Incontinentie, opsporen en behandelen”, Het Fitte Kind”, “Het Artroseproject”.

De stichting ondersteunt de informatiebijeenkomsten over bepaalde ziekten. De stichting heeft een cliëntenraad in het leven geroepen.

Samenwerken heeft voor patiënten een groot aantal voordelen. Zo is de opvang bij afwezigheid van artsen, assistenten en ander personeel beter geregeld. Er is meer kwaliteit door onderlinge controle, door leren van elkaar en door inzet van specialistische deskundigheid. Gezamenlijk gebruik van apparatuur zorgt ervoor dat er professionele apparatuur aangeschaft kan worden.

Bent u werkzaam in de eerste lijn gezondheidzorg en zou u zich willen aansluiten, dan nodigen wij u uit om met ons een afspraak te maken. Bent u niet werkzaam in de zorg en u heeft een serieus goed idee dat in bovenstaand kader past dan nodigen we u ook uit ons te schrijven , te bellen of te mailen.

Bop Dijkstra
Het gevarieerde werk en het contact met mensen dat maakt dat huisarts Bop Dijkstra iedere ochtend weer met plezier naar zijn werk gaat. “Ik ken veel mensen al heel lang en heb vaak veel met ze meegemaakt. Het is mooi dat ik ze kan bijstaan en de weg wijzen in de soms ingewikkelde zoektocht van gezondheid en ziekte”. Terminale zorg en chirurgie zijn zijn specialisaties. Bop houdt van goed luisteren en niet te veel zelf praten. Verwijsbrieven en andere toezeggingen moeten op tijd klaar zijn en aanvullend onderzoek moet goed gepland zijn. Zo weten mensen snel waar ze aan toe zijn. In zijn vrije tijd fotografeert Bop graag in de natuur.
Marjolein van der Pluijm
Marjolein van der Pluijm werkt al negentien jaar in de praktijk van Bop Dijkstra. Sinds 3 jaar werkt ze ook een dag bij Tony den Hollander en daarnaast ook al heel lang een dag in de week in een echte Amsterdamse stadspraktijk. Marjolein houdt van de echte gezinsgeneeskunde: het steeds terugzien van dezelfde mensen en daarmee een band opbouwen. Haar specifieke interesses zijn oogheelkunde en gynaecologie. Uitrusten doet ze in haar prachtige huisje in Zweden.
TONY den Hollander
Tony den Hollander is al ruim 35 jaar een dokter met een luisterend oor, die de tijd neemt en de tijd daardoor ook wel eens vergeet. Een goed samenspel met de patiënten vindt hij een voorwaarde. ” Er is mij in vertrouwen veel verteld. Dat helpt mensen te begrijpen en hun belastbaarheid te boordelen. Deze relatie is het waardevolle van het doktersvak. Daarom is de vrije artsenkeuze zo belangrijk “. De Geestelijke Gezondheidszorg is Tony’s specialisatie. Ook het Hart ligt hem na aan het hart. Hij beoordeelt daarom vaak de cardiogrammen. En hij heeft nooit een slecht humeur.
Marissa Sweers  Het vak van huisarts raakt aan alle aspecten van het leven. Dat maakt het voor Marissa Sweers het meest boeiende vak dat er is. “Je weet nooit hoe de dag er uit gaat zien. Hoe goed je alles ook probeert te plannen. Soms komt er een simpel advies tussendoor, soms gaat het om leven en dood “. Het gaat in de patiëntenzorg vooral om de vraag achter de vraag, vindt ze. Iedere huisarts benadert die anders. Omdat ieder dokter een ander mens is, net als iedere patiënt. Palliatieve zorg, COPD-zorg en het kwaliteitsbeleid hebben haar bijzondere aandacht. En in haar vrije tijd leest ze, zeilt ze of doet met haar gezin aan geocoching.
Pascale Haertlein  Pascale Haertlein is de opvolger van Bert van Stalborch. Wat haar aanspreekt in het beroep van huisarts is dat het generalistisch is. Dat betekent dat je overal wat vanaf weet. De diversiteit in somatische en psychische problematiek blijft boeiend. Dat maakt dit vak zo mooi, net als de band die je met mensen opbouwt. Ik hoop dat ik mensen het gevoel kan geven dat ik naar ze wil luisteren en mee wil denken in oplossingen, zowel grote als kleine.
Patricia van Sambeek      
Patricia werkt in de praktijk van Marissa Sweers. Zij is de jongste huisarts in de praktijk. Patricia: “Ik merk dat ik mogelijk daardoor soms nog minder goed los kan laten dan andere artsen “. Zij vindt het fijn om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor mensen. Maar ook deinst ze niet terug voor het snij- en hechtwerk. Het is fijn om de dag af te sluiten met een praktisch werkje als een moedervlek weghalen of een ontstoken talgklier openmaken. Heerlijk!.       

 

Kernpraktijken Fysiotherapie Ooster Ee

In ruim dertig jaar is onze praktijk uitgegroeid naar onze huidige vestigingen op ‘t Spil en op ‘t Prooyen. Nu werken we met tien fysiotherapeuten, ondersteund door praktijkassistente Ilona de Haan aan het fysieke herstel van heel veel Monnickendammers. Centraal in ons werk staat altijd het gezondheidsprobleem waarmee iedere cliënt onze hulp inroept. We gebruiken elkaars expertise en die van andere zorgverleners zoals de huisarts, orthopeed of neuroloog. Binnen Kernpraktijken houden we onze vakkennis en fysiotherapeutische specialisaties op hoog niveau. Sinds 2014 heeft Kernpraktijken een orthopaedisch expertisecentrum “KernKinetics” in het Waterlandziekenhuis, waar we de orthopedenondersteunen bij het geavanceerde Orthonet operatie- en revalidatieprogramma voor orthopedische ingrepen (zoals een nieuwe heup of knie). We stellen onszelf graag aan u voor:

Jan Peter Valk is in 1982 afgestudeerd en is professioneel master in de manuele therapie. Daarnaast is hij schouderspecialist bij Kernpraktijken. Hij brengt eerst met u de klachten in kaart om daarna te werken aan herstel. Wanneer nodig in samenwerking met collega’s.

Carla Bruin is al ruim 30 jaar fysiotherapeut en manueel therapeut. Zij is bij Kernpraktijken een rug- en nekspecialist, vooral m.b.t. chronische nek- en rugklachten. Tevens is zij gespecialiseerd in longklachten zoals COPD en Astma. Zij houdt van een actieve aanpak en hoopt dat u na haar hulp meer inzicht in, en meer grip op uw klachten heeft.

Aldo Ottens is fysiotherapeut sinds 1989 en is gespecialiseerd in de Orthopedische Manuele Therapie, dry needling, en diverse revalidatieprogramma’s. Hij is kniespecialist bij Kernpraktijken en casemanager bij Orthonet.

Corine Kroon studeerde in 1991 af aan de Hogeschool van Amsterdam als fysiotherapeute en is ook manueel therapeut. Sinds haar afstuderen werkt zij bij Ooster Ee. Zij is schouderspecialist bij Kernpraktijken en aangesloten bij het schoudernetwerk Amsterdam.

Kitty Stolk is in 1991 afgestudeerd als fysiotherapeut, de laatste 15 jaar werkt zij met veel plezier bij Ooster Ee. Zij is rugspecialist, werkt met  een activerend beleid en past “life style coaching” toe. Haar motto:” Mens sana in corpore sano”: “een gezonde geest in een gezond lichaam”.

Marco Sterkenburg is werkzaam als fysiotherapeut sinds 1992 en actief bij Ooster Ee vanaf 2001. Specialisaties: sportpodologie, dry needling en looptraining bij claudicatio intermittens (etalagebenen) waarvoor aangesloten bij Claudicationet. Aandachtsgebieden zijn de behandeling van knie- en heupartrose, enkel- en voetaandoeningen en de revalidatie van orthopedische patiënten met totale heup en knieprothesen.

Suzanne de Vries-Stokvis is afgestudeerd in 2003 en sinds 2007 werkzaam bij Ooster Ee. Zij is sinds 2010 geregistreerd bekkenfysiotherapeut en geeft NVFB – Zwangerfit. Zij behandelt mannen en vrouwen met bekkenpijn, incontinentie of obstipatieklachten in samenwerking met gynaecologen en urologen in de regio.    

Silvia de Boer studeerde in 2008 af als fysiotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam. Sindsdien is zij werkzaam bij Ooster Ee. Zij is Master Sportfysiotherapeut en nauw betrokken bij de sporters van voetbalclub VVM. Zij is kniespecialist bij Kernpraktijken en casemanager bij Orthonet. Vanuit een totaalpakket aan middelen coacht zij haar patiënten van zowel een opbouw naar gezond bewegen als topsport, waarbij het samenwerken aan een doel bij haar centraal staat. 

Leila Bessaïs is sinds mei 2012 werkzaam in onze praktijk als fysiotherapeut. Haar grootste interesses liggen bij de revalidatie van orthopedische patiënten, de ouder wordende mens en neurologische klachten zoals Parkinson en CVA (beroerte). Motto: Samen met de patiënt alles er uit halen wat er in zit zodat de patiënt zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren. Zij is lid van Parkinsonnet.

Jelmer van der Harst is vanaf juni 2015 fysiotherapeut en sindsdien werkzaam bij Ooster Ee. De passie voor fysiotherapie en affiniteit met sport en sporters ontwikkelde hij tijdens zijn sportopleiding (CIOS). De diversiteit van patiënten in de particuliere setting ervaart hij als uitdagend en afwisselend. Naast fysiotherapeut is hij personal trainer en lifestyle coach.

Ilona de Haan is in 1992 afgestudeerd aan de ALO in Amsterdam. In mei 2008 is zij komen werken als administratief medewerkster bij Ooster Ee. Daar doet zij administratieve taken, receptie- en telefoonwerkzaamheden. Zij is vijf ochtenden per week aanwezig.

 

Fysiogroep Waterland

Mariët den hartog behaalde in 1975 haar diploma fysiotherapie aan de Stichting Academie Fysiotherapie Amsterdam. Van 1975-1981 was zij  docent fysiotherapie aan de opleiding voor ziekenverzorgenden. Na tevens als fysiotherapeut in Verpleeghuis Amstelhof gewerkt te hebben, is zij in 1977 van werkplek veranderd en heeft zij bij Fysiotherapie Louwers op het Noordeinde te Monnickendam haar loopbaan voortgezet. Van 1980-1990 heeft zij haar eigen praktijk gehad voor pre- en postnatale zwangerschapsreductie voor Monnickendam e.o. In deze jaren heeft zij met haar echtgenoot Jan Willem den Hartog 3 kinderen gekregen. Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in de behandeling van bekkeninstabiliteit. In 1990 is zij toegetreden tot de maatschap van fysiotherapeuten. Onder de naam Fysiogroep Waterland is de praktijk voortgezet op de huidige locatie, Swaensborch 11C te Monnickendam.

Gea Porsius is afgestudeerd in 1981 aan de Academie voor Fysiotherapie Leffelaar. Sindsdien is zij werkzaam als fysiotherapeut in Monnickendam. Zij specialiseerde zich in bekkenfysiotherapie en houdt zich bezig met klachten gerelateerd aan zwangerschap, incontinentie en andere bekken gerelateerde klachten. Daarnaast is zij geïnteresseerd in revalidatie en behandeling van peesklachten volgens de Noorse Trainings Therapie, training bij Diabetes Mellitus en ademhalingstechniek bij COPD en angststoornis, waarbij oefentherapeutische en beweging technische benadering voorop staat.

Wouter Molenaar behaalde begin 2009 zijn diploma fysiotherapie aan de Hogeschool voor Fysiotherapie Thim van der Laan in Nieuwegein. Hij vond werk bij een fysiotherapiepraktijk in de Beemster en deed diverse waarnemingen in de regio. Sinds medio augustus 2009 is hij verbonden aan de Fysiogroep Waterland. In augustus 2012 rondde Wouter zijn specialisatie Professional Master Manuele Therapie aan de SOMT te Amersfoort af. Sindsdien is hij ook werkzaam als Manueel Therapeut. In oktober 2014 heeft hij de universitaire opleiding tot Master of Science (Drs) afgerond, waarbij hij zich heeft ontwikkeld tot onderzoeker om zijn klinische ervaring te combineren met de wetenschap.

Ellen Zutphen is in 2011 afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht. Na enkele maanden waarneming in Novawhere te Purmerend, waar zij zich bezig hield met revalidatie en werkte op de afdelingen psycho-geriatrie en somatiek, kwam zij eind 2011 werken in de Fysiogroep Waterland. Ellen is algemeen fysiotherapeut, geeft begeleiding bij de fysiofitnessgroepen en past dry-needling toe. In september 2014 is Ellen begonnen met haar master kinderfysiotherapie. Dit is een 4-jarige deeltijdopleiding tot kinderfysiotherapeut.

Jos Kooistra is in 2011 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens zijn studie volgde hij de minor “Arbeid en Gezondheid” en heeft hij een half jaar gewerkt in Yogyakarta om daar de fysiotherapie op te zetten in weeshuis “Yayasan Sayap Ibu”. Na het behalen van zijn diploma is hij werkzaam geweest binnen de eerste- en tweedelijns fysiotherapie en volgde hij meerdere cursussen, waaronder “Diagnostiek en Behandelen bij neurologische aandoeningen” en “Motivational Interviewing”. Vanaf het begin heeft hij zich bezig gehouden met revalidatie bij met name orthopedische en neurologische problematiek. Jos is algemeen fysiotherapeut en geeft ook begeleiding bij (fysio)fitnessgroepen. Persoonlijke aandacht staat bij hem hoog in het vaandel.

Lenka Buhlova is in mei 2002 afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. Sindsdien is zij werkzaam geweest als algemeen fysiotherapeut. In april 2012 heeft zij de opleiding Handtherapie gedaan en sinds maart 2014 is zij opgeleid tot oedeemtherapeut. Zij behandelt bij Fysiogroep Waterland mensen met oedeem.

 

Apotheek Monnickendam

fot Ben Kruissel apotheek

Ben Kruissel is sinds juli 1989 apotheker in Monnickendam en vanaf november 1991 als eigenaar/apotheker. “Voor mij is het belangrijk dat onze zorg aan u van hoge kwaliteit en servicegericht is. De nauwe samenwerking met de huisartsen en andere zorgverleners staat daarbij voorop. In 2010 is Apotheek Monnickendam gefuseerd met 6 andere apotheken in Purmerend tot Zorggroep Laag Holland. Voordeel hiervan is dat ik me met name kan richten op mijn specialiteiten ( logistiek en automatisering) om met name de servicegraad van de apotheken te verbeteren, dat wil zeggen, snelle levering van de juiste medicatie zonder lange wachttijden.”

 

 

 

Apotheker Marlou van GilsMarlou van Gils is sinds 3 jaar werkzaam als apotheker en vanaf november 2015 met veel plezier in Monnickendam. “Ik vind het belangrijk dat de zorg voor de patiënt in samenwerking met huisartsen, POH’ers  (praktijkondersteuners) en assistenten zo optimaal mogelijk georganiseerd wordt. Het werken in de apotheek is erg afwisselend met steeds weer nieuwe uitdagingen. Naast de dagelijks terugkerende activiteiten, vind ik het uitvoeren van medicatiebeoordelingen erg interessant en belangrijk. In samenspraak met de huisarts én de patiënt wordt daarbij nagegaan of het totaalpakket aan medicatie valt binnen de richtlijnen van de desbetreffende ziektebeelden én binnen de wensen van de patiënt. Met andere woorden: bekijken of het nog beter kan.”